Použití

Paravent PATe

Urgentní ventilace

 • RZP, KPR, porodní sál, záchranáři, náhradní ventilace při výpadku el. proudu či poruše ventilátoru v podmínkách ARO atd. - obecně stavy vyžadující okamžitou ventilační podporu.

Transport

 • RZP - primární převozy vyžadující ventilaci či ventilační podporu.
 • ARO,JIP,OPN - sekundární převozy včetně vnitroústavních, rtg, CT vyšetření, operační sály atd.

Toileta dýchacích cest

 • ARO, porodní sál, OPN, JIP v průběhu konvenční ventilace pro laváže, instilaci mukolytik, odsávání apod. Významně se uplatňuje výhoda možnosti i delších manipulací v dýchacích cestách bez přerušování ventilace zejména u hraničních hypoxických stavů.
 • Informace ke stažení ZDE

Resuscitační a intenzivní péče

 • ARO, JIP, OPN Vedle toilety dýchacích cest obdoba periodického prodýchávání „ambuing“, krátkodobá hyperventilace v léčbě nitrolební hypertenze s významným snížením ICP, některé hypoxické stavy nereagující na konvenční ventilační manévry, výměny ventilátoru, dýchacích okruhů, apod.

Ventilace maskou

 • ARO, JIP, OPN možnost ventilační podpory bez nutnosti intubace i pro déletrvající ventilaci, kardiální edém plic, parciální respirační insuficience, nestabilní hrudník apod.

Trysková reliéfová bronchografie

 • ARO, OPN, JIP, rtg pro podání kontrastní látky tryskou s využitím impulzního režimu, k vytvoření jemné reliéfové náplně dýchacích cest. Postup minimalizuje množství podané kontrastní látky, jakož i příslušné komplikace.

Speciální aplikace v ORL operativě a hrudní chirurgii

 • Selektivní synchronní ventilace plic
 • Pro použití při bronchoskopiích upravenými bronchoskopickými tubusy - prakticky neomezená doba instrumentální manipulace v dýchacích cestách bez přerušení ventilace, možnost laváží s inpulsním a expulzním režimem.
 • Pro ORL operativu v oblasti hrtanu speciálně upravenými ventilačními nástroji jak pro subglotickou tak supraglotickou ventilaci.
 • Pro speciální plicní chirurgii možnost synchronní selektivní ventilace pro operace na otevřených bronších, resekce plic apod.
 • BTK a servis přístrojů Paravent
 • Dekontaminace ZP
Kontaktní formulář
Akce 'upgrade'Akce 'upgrade' Přístroje řady Paravent jsou tryskové vysokofrekvenční plicní ventilátory pro krátkodobé a terénní použití. více ...
Paravent digitalParavent digital Použitelnost v širokém spektru indikačních oblastí v celém hmotnostním spektru pacientů od novorozenců pro dospělé. více ...
Paravent PParavent P Záchranářský set je navržen a vyroben pro použití v kritických situacích. Uživatelé ocení zejména jeho jednoduchost... více ...